Formatyzacja 5 cz3

1

Konfigurator

Formatyzacja 5

– tworzenie baz danych materiałów, okuć oraz akcesorii bezpośrednio w systemie “F5 Order Manager”;
– import/eksport baz danych z innych systemów magazynowo-księgowych;
– zarządzanie magazynami surowców i materiałów;
– organizacja magazynów odpadów użytowych, elementów poprodukcyjnych, zgodnie z kryteriami użytkownika.

3

F5 WebCut

Rozkrój

„F5 WebCut” – to system on-line klasy B2B, umożliwiający szybką optymalizację oraz wycenę kosztów na podstawie rzeczywistego rozkroju płyty. To także system internetowej sprzedaży materiałów i usług do ich przetwarzania (cięcie, oklejenia krawędzi, obróbki itp.)
Optymalizacja cięcia materiałów płyty
– szybkie tworzenie zleceń produkcyjnych;
– automatyczne generowanie optymalizacje rozkroju;
– konfiguracja elementów wraz z obróbkami;
– logowanie przez przeglądarkę internetową.

Moduły

Elementy składowe

Moduły “F5 Order Manager” i “F5 Advanced Stock” umożliwiają tworzenie reszt użytkowych i pozwalają na:
– tworzenie definicji indywidualnych wymiarów reszt użytkowych dla każdego materiału;
– definiowanie magazynu reszt użytkowych;
– drukowanie etykiet;
– pozwalają oszczędzać miejsce oraz czas produkcji, wykorzystując priorytet doboru materiałów, zarówno w sposób automatyczny, jak i według wskazań operatora.

4

Materiały

Formatyzacja 5

– tworzenie baz danych materiałów, okuć oraz akcesorii bezpośrednio w systemie “F5 Order Manager”;
– import/eksport baz danych z innych systemów magazynowo-księgowych;
– zarządzanie magazynami surowców i materiałów;
– organizacja magazynów odpadów użytowych, elementów poprodukcyjnych, zgodnie z kryteriami użytkownika.

5