OPTYMALIZACJA DZIĘKI INTEGRACJI

 

Wersja 12 przybliża firmę Imos AG do celu, jakim jest optymalizacja całego procesu, począwszy od klienta końcowego aż po maszynę. Logika produktu i parametryczne dane 3D, tworzone przy zastosowaniu ImosCAD znajdują zastosowanie zarówno w konfiguratorze internetowym 3D i projektowaniu pomieszczeń, jak też w dokumentacji wykonawczej i programach CNC. Jednocześnie nowe, zorientowane na sprzedaż funkcje oraz zaawansowane narzędzia internetowe dla sprzedaży i klienta końcowego (NET i 360) łączą znane już rozwiązanie z zakresu konstrukcji i produkcji (CAD i CAM), które dodatkowo można powiązać za pośrednictwem zdefiniowanych interfejsów z rozwiązaniami ERP, MES lub innymi rozwiązaniami branżowymi z optymalizatorami pakowania i planowania produkcji włącznie. Możliwość skalowania rozwiązań i danych pozwala w ramach procesu na udostępnianie różnym grupom użytkowników tej samej bazy danych i tych samych narzędzi programistycznych.